Monday, July 16, 2012

द्योला समाज संघया नायः माइलाबाबु द्योला नाप सहलह

द्योला समाज संघया नायः माइलाबाबु द्योला नाप सहलह : थौं या परिस्थिति संविधान मवगु अवस्था, आदिवासी जनजाति सुम्क च्वना च्वंगु अवस्था, नेवाः त आन्दोलनय् क्वहां मवया च्वंगु शान्त अवस्था यात कया ।

No comments:

Post a Comment