नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Wednesday, June 26, 2013

समाजशास्त्री प्रा.डा. कृष्णबहादुर भट्टचनसँगको अन्तरवार्ता - मेट्रो एफएम ९४.६ को मन्थन कार्यक्रममा श्रीकृष्ण महर्जन

समाजशास्त्री प्रा.डा. कृष्णबहादुर भट्टचनसँगको अन्तरवार्ता - मेट्रो एफएम ९४.६ को मन्थन कार्यक्रममा श्रीकृष्ण महर्जन

आदिवासी जनजातिहरु र राज्यबाट वहिष्करणमा पारिएका समुदायको हकमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई लिएर समाजशास्त्री प्रा. डा.कृष्णबहादुर भट्टचनसँगको अन्तरवार्तामा मेट्रो एफएम ९४.६ को मन्थन कार्यक्रममा श्रीकृष्ण महर्जन ।
No comments:

Post a Comment