Monday, July 16, 2012

एकीकृत नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाया छ्याञ्जे बदन शर्मा नाप सहलह

नेवाः न्हलुवातयगु नगरकोटय् जुगु कार्यशाला गोष्ठीइ आवइगु नेवाः तयगु लंपु छु जुइ धका सवालयात कया अन ब्वतिकया दिम्ह एकीकृत नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाया छ्याञ्जे बदन शर्मा नाप सहलह

No comments:

Post a Comment